Suwalscy policjanci zapraszają mieszkańców miasta, na wspólne rozmowy o bezpieczeństwie podczas kolejnej debaty społecznej. Debata odbędzie się w dniu 16 września  o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Aquaparku przy ul. Papieża Jana Pawła II 7.

Debata społeczna, to forma komunikowania się ze społeczeństwem w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i profilaktyki. Geneza debat społecznych pochodzi z programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, który ma na celu ograniczenie skali zjawisk i zachowań, budzących powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015”, którego jednym z priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”. Jedną z form takich działań jest przeprowadzanie debat społecznych, które mają za zadanie zdiagnozowanie realnych oczekiwań społecznych wobec instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa oraz wspólne rozwiązywanie problemów uciążliwych społecznie. Pozwalają one także na wymianę informacji pomiędzy Policją, a mieszkańcami miasta o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wspólnie wypracowane metody ich eliminowania.

W związku z tym suwalscy policjanci, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, serdecznie zapraszają mieszkańców Suwałk na kolejne spotkanie i wspólną rozmowę o bezpieczeństwie. Debata społeczna pt. „Bezpieczeństwo rowerzystów” – organizowana przez Komendę Miejską Policji w Suwałkach, odbędzie się 16 września  o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Aquaparku  w Suwałkach  – ulica Papieża Jana Pawła II 7.