Pół wieku ROD Hańcza

Pół wieku ROD Hańcza

Z udziałem mieszkańców miasta, działaczy rodzinnych ogrodów działkowych oraz władz samorządowych Suwałk obchodzono 50-lecie powstania ROD Hańcza. Jubileusz najstarszego ogrodu działkowego w mieście uczczono w sobotę 25 września. Gośćmi uroczystości byli włodarze miasta: prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz i przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec oraz przedstawiciele Okręgowego Zarządu Podlaskiego Polskiego Związku Działkowców: prezes Andrzej Bojko i wiceprezes Andrzej Giaro i prezesi suwalskich ogrodów działkowych.

Pierwszy w Suwałkach ogród działkowy powstał z inicjatywy rad zakładowych i związków zawodowych suwalskich zakładów pracy, którzy wcześniej wystąpili z wnioskiem do władz Miasta Suwałki o przydzielenie terenu do zagospodarowania jako ogródki działkowe dla pracowników. Protokolarne przejęcie gruntu pod Ogród nastąpiło 31.10.1970 r.

Na powierzchni blisko 4 ha wydzielonych zostało ok. 100 działek o powierzchni 3 arów. Z dnia na dzień zaczęli pojawiać się miłośnicy własnych warzyw, kwiatów i owoców. Szybko przystąpiono do wytyczenia alejek, budowania studni oraz ogrodzenia. Położony w południowej części miasta i w pewnej odległości od ulicy Wojska Polskiego i Mareckiego (dzisiaj Łąkowej). Ogród znalazł się poza ruchliwą częścią miasta. Objęty był naturalną strefą ciszy, dobrze nasłoneczniony i osłonięty przed wiatrem.

Przez okres 50 lat ROD Hańcza kierowało kilku prezesów. Pierwszym z nich był Józef Misiewicz. Aktualnie funkcję tę pełni Teresa Surażyńska.

Witając przybyłych na jubileusz gości T. Surażyńska powiedziała:

– Cieszę się, że spotykamy się w tak miłym gronie. Niektórzy tu z obecnych związani są z tym ogrodem od momentu jego powstania. Wszystkim założycielom Ogrodu i tym, którzy go wspierali serdecznie dziękuję.

Władze samorządowe Miasta Suwałki wręczyły pamiątkowy grawerton. Zabierając głos prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz pogratulował jubileuszu i życzył dalszej dobrej współpracy z samorządem:

– Życzymy kolejnych pięknych kart w historii naszego miasta. Jesteście dla nas bardzo ważni, bo dbacie o własne działki, a zarazem o część miasta, którą ozdabiacie. Oferujecie swoim działkowcom oraz ich gościom rekreację i wypoczynek. Rodzinne Ogrody Działkowe sprzyjają podnoszeniu jakości życia wielu osób. Czynnie włączacie się także w życie naszej małej ojczyzny. Za to wam serdecznie dziękujemy. Wyrażam także satysfakcję z tego, że przekazywane przez samorząd dotacje są dobrze wykorzystywane.

Aktualnie tereny zagospodarowane i użytkowane przez działkowców są miejscem aktywności, integracji, rekreacji i wypoczynku wśród olbrzymiej różnorodności gatunkowej kwiatów, ziół, warzyw i owoców. Obecnie występuje olbrzymie zainteresowanie ogródkami działkowymi. Z uwagi na rosnący popyt na działki, istnieje coraz większa potrzeba pozyskiwania nowych terenów w celu tworzenia kolejnych ogrodów.

Suwalski Rodzinny Ogród Działkowy Hańcza powstał ok. 10 lat przed utworzeniem Polskiego Związku Działkowców. Tradycja polskiego ruchu działkowego jest jednak zdecydowanie dłuższa i wynosi ponad 120 lat, a pierwszy ogród na ziemiach polskich utworzono w 1824. Aktualnie w Polsce jest blisko 1 mln. działek, z których korzysta olbrzymia rzesza ludzi.

Top