Andrzej Wajda Honorowy Obywatel naszego miasta wraz z żoną Krystyną Zachwatowicz – Wajdą w czwartek 16 czerwca przyjechali do Suwałk. Najważniejszym wydarzeniem związanym z wizytą było odsłonięcie w Suwalskim Ośrodku Kultury pamiątkowej tablicy oraz nadanie dużej Sali Koncertowo-Teatralnej SOK imienia Andrzeja Wajdy.

Reżyser wraz z żoną do Suwałk przyjechali o godzinie 14.00. Po przyjeździe powitał ich Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk wraz z zastępcą Ewą Beatą Sidorek, a także właściciele Radia 5, państwo Maria i Piotr Bajer.

Wybitny reżyser urodził się w Suwałkach, a akurat w tym roku przypada 90 rocznica jego urodzin. W związku z tym władze Miasta Suwałki postanowiły to upamiętnić i uczcić.

– Bardzo długo zabiegaliśmy o wizytę Pana Andrzeja Wajdy w Suwałkach. Cieszę, że doszła ona w końcu do skutku. Jako Władze Miasta czuliśmy potrzebę wyróżnienia Honorowego Obywatela Suwałk w 90 rocznice jego urodzin – powiedział Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Suwalski samorząd postanowił, że uczci wybitnego Suwalczanina nadając Sali Koncertowo – Teatralnej w Suwalskim Ośrodku Kultury jego imię.

– Mam nadzieję, że w tym miejscu będą odbywały się wybitne wydarzenia. Cieszę się, że moja skromna osoba będzie patronować temu miejscu – powiedział chwilę po odsłonięciu tablicy Andrzej Wajda, który spotkał się na krótkiej konferencji prasowej z suwalskimi dziennikarzami.

– Przez ostatnie 25 lat to miasto zmieniło się,  wypiękniało, ale nie zatraciło swego charakteru. Żałuję, że nie odwiedzam Suwałk tak często jak bym tego chciał. Mam z tym miejscem piękne wspomnienia. Najbardziej zapadły mi w  pamięci trzeciomajowe defilady wojskowe. W Suwałkach było dużo żołnierzy. Nie raz te defilady wyglądały lepiej niż w Warszawie – wspominał Andrzej Wajda.

Po tym w Sali Koncertowo – Teatralnej im. Andrzeja Wajdy zaprezentował się zespół Suwalszczyzna z fragmentem widowiska taneczno – teatralnego Bal w Resursie Obywatelskiej,. Po występie reżyser zażądał spotkania z artystami, którym chciał podziękować za piękni występ i zrobić wspólne pamiątkowe zdjęcie.

 

 

Drugi dzień pobytu Andrzeja Wajdy w Suwałkach (17 czerwca) był bardzo intensywny. Mistrz polskiej kinematografii rozpoczął go od odsłonięcia rzeźb  z pleneru poświęconego  życiu i twórczości Andrzeja Wajdy przy ul. Zarzecze 26 w sąsiedztwie stadionu piłkarskiego. Kuratorem wystawy był Andrzej Strumiłło.

Następnie Andrzej Wajda odwiedził miejsce, w którym urodził się i spędził 8 lat swojego życia. Budynek przy ulicy Wojska Polskiego 27 to miejsce, które jak powiedział Andrzej Wajda, budzi wspomnienia z dzieciństwa. Mieszkanie, w którym kiedyś mieszkał, dziś jest zupełnie inne,  jednak Honorowy Obywatel Suwałk  cieszył się, że mógł je odwiedzić. Zwiedził też Galerię Andrzeja Strumiłły przy  ul. Kościuszki 45, a następnie wziął udział w spotkaniu w  ratuszu z władzami samorządowymi miasta.

Czesław Renkiewicz  prezydent Suwałk w swoim przemówieniu przypomniał życiorys Andrzeja Wajdy, wspomniał jego największe dzieła.

– Wśród Pańskich wyróżnień jest wiele nagród. Ta główna to Oscar. My do tej kolekcji chcielibyśmy dołożyć coś jeszcze. Chcielibyśmy by przyjął Pan na pamiątkę tej wizyty Honorową Włócznię Jaćwingów, wyjątkowe wyróżnienie – mówił prezydent.

Specjalnie na  to spotkanie zostały przygotowane również inne wyjątkowe prezenty.  Z inicjatywy Państwa Marii i Piotra Bajer powstała księga pamiątkowa  z życzeniami mieszkańców, które są skierowane do Pana Andrzeja Wajdy, a suwalscy filateliści wręczyli reżyserowi okazjonalną kartkę pocztową z arkuszem znaczków personalizowanych z Andrzejem Wajdą.