4 kwietnia br. w Alytusie została podpisana umowa partnerska na realizację projektu z programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 pt. „Transgraniczna droga do nieskończoności wspomnień” (The cross-border road to memories infinity), pomiędzy liderem projektu Muzeum Krajoznawczym w Alytusie (Alytaus kaštotyros muziejus) reprezentowanym przez dyrektor Aušrę Jurčiukoniene, a partnerami projektu: Muzeum Okręgowym w Suwałkach reprezentowanym przez dyrektora Jerzego Brzozowskiego i Muzeum Krajoznawczym w Łoździejach (Lazdijų kašto muziejus) reprezentowanym przez dyrektor Daivę Andruškevičienė.

Ten symboliczny akt uruchamia realizację projektu, która potrwa 2 lata. Muzeum Okręgowe w Suwałkach jest największym beneficjentem z trojga partnerów ponieważ otrzyma blisko 466 000 Euro z całej kwoty projektu opiewającej na blisko 917 000 Euro. Wkład własny w wysokości 20% zapewnił muzeum jego Organizator czyli Urząd Miejski w Suwałkach.

W ramach projektu zrealizowane zostaną: druga część stałej ekspozycji w Muzeum im. Marii Konopnickiej pt. „Pieśń o domu”, wystawa plenerowa poświęcona znanym postaciom z Suwałk, Alytusa i Łoździej oraz eventy związane z wspólną historią. Ze strony muzeum projektem kierować będzie kierownik Muzeum im. Marii Konopnickiej Magdalena Wołowska-Rusińska.

Źródło: Jerzy Brzozowski