Suwalscy radni jednogłośnie zdecydowali, że w przyszłym roku nie wzrosną stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

W stosunku do tegorocznych stawek nie zmieni się też opłata targowa. Dodatkowo z opłaty targowej zostaną zwolnione ogródki letnie, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna. Zmienił się też inkasent opłaty targowej. Po przejęciu Targowisk Miejskich przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, teraz ta druga spółka jest inkasentem opłaty targowej.