W suwalskim Szpitalu Wojewódzkim zainstalowano pocztę pneumatyczną,  która połączyła Oddział Zakaźny z Laboratorium Diagnostycznym i Mikrobiologicznym, co pozwala na szybkie i bezpieczne przesyłanie próbek do badań. Użytkowanie poczty pneumatycznej zwiększyło poziom bezpieczeństwa i poprawiło komfort pracy personelu – ograniczona zostaje możliwość uszkodzenia próbek materiału biologicznego pobranych od pacjentów, znacząco zmniejsza się obciążenie pracowników szpitala. Obecnie system poczty pneumatycznej składa się ze stacji centralnej, jednostki sterującej oraz 518 metrów linii przesyłowych. To jeden z pierwszych szpitali w regionie, który zainstalował pocztę pneumatyczną, Szpital Wojewódzki w Suwałkach w najbliższej przyszłości planuje przyłączenie kolejnych oddziałów szpitalnych do powstałej sieci połączeń pneumatycznych.

Szpital Wojewódzki w Suwałkach zakończył realizację projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dedykowanych chorobom zakaźnym w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach” dofinansowanego ze środków REACT-EU. W ramach projektu zmodernizowano Oddział Chorób Zakaźnych, który ponadto doposażono w nowoczesny sprzęt medyczny, komputerowy oraz zaplecze socjalno-biurowe i zainstalowano pocztę pneumatyczną.

źródło: Szpital Wojewódzki w Suwałkach