W cieniu śmierci polskiego żołnierza, który zginął na granicy polsko-białoruskiej, odbyły się uroczystości święta 14 Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach. W pierwszy piątek czerwca na placu apelowym koszar zebrało się bardzo wielu gości, w tym żołnierzy odbywających służbę w suwalskim garnizonie, by po raz piąty uczcić święto jednostki wojskowej.

Dowódca suwalskiego Pułku płk Krzysztof Świderski powitał przybyłych do Suwałk aż trzech generałów: dowódcę 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Wojciecha Źiółkowskiego, szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Grzegorza Potrzuskiego oraz dowódcę 1 Brygady Artylerii gen. bryg. Mariusza Majerskiego.

W gronie uczestników znaleźli się ponadto szefowie różnych rodzajów sił zbrojnych oraz formacji mundurowych policji, straży pożarnej i służby celnej. Swą obecnością zaszczycili ponadto poseł Jacek Niedźwiedzki i poseł Jarosław Zieliński, wicewojewoda Paweł Krutul oraz przedstawiciele samorządów z miasta Suwałki, powiatu suwalskiego i augustowskiego oraz pobliskich gmin, na czele z prezydentem Suwałk Czesławem Renkiewiczem i starostą Witoldem Kowalewskim.

Podczas uroczystości miała miejsce minuta ciszy po zmarłym żołnierzu, mianowania na wyższe stopnie wojskowe, wręczenie pamiątkowych medali oraz nagród i wyróżnień, a także wystąpienia zaproszonych gości, salwa armatnia, pokaz walk i uroczysta defilada.

Zabierający głos goście gratulowali żołnierzom realizacji zadań obronnych i życzyli bezpiecznej służby, zaś dowództwu jednostki życzyli rozwoju i doposażania w sprzęt.

30 września 2019 roku doszło do formalnego przekształcenia suwalskiego dywizjonu w 14 Pułk Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Rozkazem Ministra Obrony Narodowej wyłączono go ze składu węgorzewskiego pułku i przekształcono w 14 Suwalski Pułk artylerii Przeciwpancernej i podporządkowano Dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych.

W 2020 r. suwalski Pułk, dziedziczący tradycje 4 Dywizjonu Artylerii Konnej (4 DAK), na swoje święto przyjął datę 22 maja, jako nawiązanie do faktu, że właśnie 24 maja 1922 r.  gen. dyw. Edward Śmigły-Rydz uhonorował płomień trąbki sygnałowej 1 baterii 4 DAK Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari. Było to potwierdzeniem uznania żołnierskiej dzielności na froncie polsko-bolszewickim w latach 1919-1920.

Decyzja o określeniu święta jest konsekwencją rozkazu Ministra Obrony Narodowej z 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia wyróżniającej nazwy i nadania imienia patrona 14 Pułku Przeciwpancernego.