Płk Krzysztof Świderski dowódcą suwalskiego pułku

Płk Krzysztof Świderski dowódcą suwalskiego pułku

Zmiana dowódcy w 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pułkownik Krzysztof Świderski został nowym dowódcą, a jednocześnie awansowany ze stopnia podpułkownika na pułkownika. Wcześniej płk K. Świderski dowodził już jednostką, kiedy funkcjonowała jako dywizjon. W ostatnich latach był zastępcą dowódcy.

Awansował również dotychczasowy dowódca pułku płk Ireneusz Król, który od 1 lipca przejmie obowiązki dowódcy 12, Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie.

fot. archiwum

Top