Od 7 do 30 września 2015 w Suwałkach już po raz trzeci odbędzie się Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Teatr”, którego komisarzem artystycznym będzie Andrzej Strumiłło.
Efekty tegorocznego pleneru w postaci dużych form rzeźbiarskich w kamieniu, podobnie jak rzeźby z poprzednich edycji, wzbogacą przestrzeń miejską Suwałk.
W tegorocznej edycji imprezy weźmie udział ośmioro artystów rzeźbiarzy: z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy.
z Polski: Jarosław Perszko i Rafał Strumiłło
z Białorusi: Uladimir Pantalejew, Igar Zasimovich, Katsiaryna Zlotsina i Uladimir Pipin
z Urainy: Oleh Kapustyak
z Litwy: Algis Kaspargavicius

Tematem przewodnim III Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego „Teatr” jest osoba i twórczość Andrzeja Wajdy, wybitnego polskiego reżysera filmowego i teatralnego, który urodził się w Suwałkach. Organizatorem pleneru jest Muzeum Okręgowe w Suwałkach, koordynatorem działań – oddział:Centrum Sztuki Współczesnej & Galeria Andrzeja Strumiłły w Suwałkach a cały projekt finansuje Urząd Miejski w Suwałkach.