Dzisiaj na plaży przy Muzeum Wigier w Starym Folwarku   odbyły się działania profilaktyczne p.n. „Plaża 2015” zorganizowane przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach i Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Głównym celem przedsięwzięcia była poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku na obszarach wodnych  i terenach bezpośrednio przyległych, a także innych miejscach o nasilonym ruchu turystycznym na wodach jeziora Wigry.

W ramach akcji „Plaża 2015” wodny patrol z suwalskiej jednostki Policji, wspólnie z policjantami Wydziału Prewencji KMP w Suwałkach, suwalskim WOPR – em, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną, Strażą Graniczną z Rutki Tartak oraz Sanepidem i PIP-em przeprowadzili na wodach jeziora Wigry działania ukierunkowana na uświadamianie zagrożeń związanych z wypoczynkiem nad wodą. Przybyłe osoby oglądnąć mogły pokaz ratowania osoby tonącej i udzielania jej pierwszej pomocy przedmedycznej i medycznej, pokaz sprzętu do ratownictwa wodnego i medycznego oraz praktycznego jego wykorzystania. Akcja uświadamiała  niebezpieczeństwa wynikające z niewłaściwego zachowania się w czasie wypoczynku nad wodą i w trakcie kąpieli. Dużą atrakcją był również  efektowny pokaz tresury policyjnych psów służbowych.