W czwartek 8 lutego w Aquaparku  odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące przygotowywanego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Gminy Miasta Suwałk.

Na spotkaniu byli przedstawiciele wykonawcy dokumentu tj. Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Czesław Renkiewicz prezydent Suwałk z zastępcą Grzegorzem Krysą, Zdzisław Przełomiec przewodniczący Rady Miejskiej, urzędnicy ratusza, przedstawiciele mediów i mieszkańców miasta.

Plan adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Suwałki jest dokumentem strategicznym zawierającym:

• charakterystykę danego obszaru,

• analizę danych klimatycznych,

• ocenę podatności, potencjału i wrażliwości oraz

• propozycję działań mających na celu zarówno łagodzenie skutków zmian klimatu, jak i adaptację do nich.

Ze względu na postępujące zmiany klimatu miasta doświadczają licznych sytuacji ekstremalnych, tj. fale upałów, susze, miejskie wyspy ciepła, nawalne opady oraz powodzie błyskawiczne. Każde z wymienionych zjawisk negatywnie wpływa na mieszkańców miast i obszary miejskie.

Dzięki sporządzeniu Miejskiego Planu Adaptacji Suwałki będą mogły w łatwy sposób podjąć szereg działań, które przyczynią się do poprawy komfortu i funkcjonowania miasta.

Wpisanie takich  przedsięwzięć adaptacyjnych może ułatwić oraz umożliwić pozyskanie funduszy na ich realizację ze środków zewnętrznych.

Jednym z ważnych elementów tego planu są konsultacje z mieszkańcami Suwałk, którzy dobrze się orientują czego brakuje w okolicy ich miejsc zamieszkania. Pomysły , wskazanie przedsięwzięć, które z punktu widzenia naszych mieszkańców są istotne, to bardzo ważny element konsultacji tego strategicznego dokumentu.

Projekt założeń do Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Gminy Miasta Suwałk znajduje się na stronie: https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4002/,2587531

Zainteresowani mieszańcy mogą składać uwagi i wnioski w sprawie do dnia 15 lutego 2024 r. w formie:

– pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki;

– ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. A. Mickiewicza 1,  pokój nr 210;

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres os@um.suwalki.pl.