Przebudowa Placu Marii Konopnickiej znalazła się w gronie dziesięciu inwestycji wyróżnionych przez internautów w drugiej edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej. Nagrody zostaną wręczone podczas II Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku (24-25 września 2015 r.).

Konkurs Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015 to inicjatywa Grupy PTWP – organizatora Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku oraz redakcji serwisu Portalsamorzadowy.pl.

Celem plebiscytu jest wskazanie 10 najciekawszych inwestycji komunalnych prowadzonych przez samorządy lub ich podmioty zależne, które przyczyniły się do rozwoju gospodarki i regionu pięciu województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Głównym celem przebudowa placu im. Marii Konopnickiej  zrealizowanej przez Miasto Suwałki było wpisanie placu w tkankę przestrzeni publicznych oraz podniesienie jego atrakcyjności jako miejsca rekreacji i wypoczynku, jak również stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni o charakterze miastotwórczym. Unikatowym obiektem na placu jest ławeczka interaktywna, która została zamontowana obok istniejącego pomnika Marii Konopnickiej. Podniesienie walorów estetycznych tego miejsca nastąpiło także dzięki remontowi zabytkowych kamienic otaczających plac. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 9,6 mln zł. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2017-2013 wyniosło ok. 8,2 mln zł.
źródło: portalsamorządowy.pl