Piknik i Narodowe Czytanie

Piknik i Narodowe Czytanie

Suwalska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej zaprasza 8 września na godzinę 16 na piknik przy ul. Klonowej 41. Przed budynkiem Filii nr 2 przy
ul. Klonowej zaplanowano:

Narodowe Czytanie Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Chętnym, którzy zgłoszą się w trakcie akcji ze swoją książką, przybijemy okolicznościową pieczątkę.

Top