Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta

Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach na podstawie Uchwały Nr VII/92/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 kwietnia 2019 r. zwołuje I sesję Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki w dniu 29 września 2023 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali obrad (nr 26) Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z V sesji Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki z dnia 21 czerwca 2023 r.

4. Ślubowanie radnych nowej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki.

5. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki.

6. Wybór Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki.

7. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki.

8. Podziękowanie radnym Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki, którzy kończą kadencję.

9. Sprawy różne

10. Zakończenie obrad

Fot. archiwalne

Top