Według nowej formuły maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej oraz III Liceum Ogólnokształcącego im A. Lityńskiego najlepiej zdali tegoroczną maturę spośród suwalskich szkół. Nieco słabiej zdali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. gen Z. Podhorskiego i IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. pil. W. Urbanowicza. Najsłabiej w liceach dla dorosłych. Tak wynika z wyników opublikowanych przez OKE  w Łomży.

Wśród maturzystów z techników, którzy zdawali maturę według starej formuły najlepsze wyniki osiągnęli maturzyści z Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 i Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych. Najsłabiej w Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego i Technikum ZDZ.

Wśród licealistów zdających maturę według nowej formuły najlepsze wyniki osiągnęli:
a) język polski- pisemny

I LO- średnia punktów- 51,6

III LO                         – 51,6

II LO                          – 49,0

b) język polski- ustny

I LO- średnia punktów- 32, 7

III LO                           – 32,4

IV LO                           – 30,2

c) matematyka

I LO- średnia punktów- 37,9

III LO                          – 34,5

II LO                           – 34,0

d) język angielski- pisemny

I LO- średnia punktów- 44,3

III LO                             – 43,5

II LO                            – 40, 3

e) język angielski- ustny

I LO- średnia punktów- 25,3

III LO                           – 24,6

II LO                           – 22,5

Jeżeli chodzi o zdawalność w nowej formule to najwyższa była w: II LO ( 99,3%), I LO ( 98,3%) i III LO ( 98,2%). Wśród licealistów najniższa zdawalność była w liceach dla dorosłych : „ Akademia Sukcesu” ( 0%) i „ Żak” ( 6,3%).

Wśród maturzystów z techników zdających maturę według starej formuły najlepsze wyniki osiągnęli z języka polskiego maturzyści z Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 ( średnia punktów z pisemnego- 34,9) i Technikum ZDZ ( średnia punktów z pisemnego- 35,0) . Z egzaminu ustnego języka polskiego najwyższą średnią osiągnęli uczniowie Technikum nr 5 w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek ( 16,9) Technikum nr 4 ( 16,3). Z matematyki najwyższą średnią osiągnęli maturzyści z Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych ( 26,9) i Technikum nr 4 ( 23,3). Z języka angielskiego najwyższą średnią zarówno z części pisemnej ( 37,1), jak i ustnej ( 20,3) osiągnęli maturzyści z Technikum nr 4, a drugie miejsce zajęli maturzyści z Technikum nr 3.

Jeżeli chodzi o zdawalność to najwyższa była: w Technikum nr 3 ( 83,8 %) , Technikum nr 4 ( 81,4 %) Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 6 ( 67,9%). Najniższa zdawalność była w Technikum nr 5 w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek ( 36,4%) i Technikum w Zespole Szkół CKR ( 42, 9%).