Pierwsza sesja w 2023 roku

Pierwsza sesja w 2023 roku

Sytuacja zdrowotna w Suwałkach, ograniczanie smogu w mieście i zmiany statutu suwalskiego samorządu, które trzeba było wprowadzić po zniesieniu sołectw oraz po zmianie herbu Suwałk – to najważniejsze punkty obrad 53 sesji Rady Miejskiej, która odbyła się25 stycznia w sposób stacjonarny w ratuszu. Radni również m.in. ustanowili rok 2023 Rokiem Aleksandry Piłsudskiej, nadali imię Wacława Kunca suwalskim bulwarom oraz podjęli decyzję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Różanej w obszarze trzech działek o powierzchni ok. 1,32 ha.

Sytuacja zdrowotna w mieście

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Adam Szałanda (na zdjęciu) poinformował, że w porównaniu do końcówki ubiegłego roku sytuacja epidemiologiczna wróciła do normy. Jedna osoba leczy się na Covid-19, na grypę i wirus RSV chorują pojedyncze osoby, zaś obłożenie na Oddziale Pediatrii spadło poniżej 50%. Dlatego w szpitalu nie planuje się wprowadzenia obostrzeń odwiedzania pacjentów na oddziałach szpitalnych oraz nakazów dotyczących noszenia maseczek. W 2022 roku lecznica przyjęła ponad 38 tysięcy pacjentów. Udzielono 156 tysięcy porad ambulatoryjnych. W POZ przyjęto 15 tysięcy osób oraz wykonano 13 tysięcy hemodializ. Poinformował też, że nie zmieniły się zasady funkcjonowania apteki działającej w szpitalu, która świadczy usługę nocną na telefon. Szczegółowe wypowiedzi dyrektora szpitala można znaleźć na: www.bip.um.suwalki.pl

Walka ze smogiem

W ubiegłym roku przeprowadzono dwa nabory wniosków o dofinansowanie z budżetu miejskiego wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Wymieniono źródła ciepła w 59 suwalskich nieruchomościach, w tym 29 podłączono do sieci gazowej; w 28 wymieniono stare kotły na nowe ekologiczne lub pompy ciepła, a dwie nieruchomości podłączono do miejskiej sieci cieplnej. Wydano na to ponad 219,5 tys. zł z budżetu miejskiego. Program ograniczania niskiej emisji realizowany jest w Suwałkach od 7 lat. W latach 2016-2021 w jego ramach wsparto wymianę źródeł ciepła w 441 budynkach, na łączną kwotę blisko 1,6 mln zł. Głównym celem programu jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez kompleksową likwidację najbardziej zatruwających powietrze źródeł ciepła.

 

Od lewej: prezydent Czesław Renkiewicz, jego zastępca Roman Rynkowski, skarbnik Wiesław Stelmach, Zbigniew De-Mezer, sekretarz Mariusz Klimczyk, Andrzej Turowski i Kamil Klimek

Rok Aleksandry Piłsudskiej

Na zgodny wniosek klubów: Łączą nas Suwałki oraz Prawo i Sprawiedliwość radni ustanowili rok 2023 w Suwałkach Rokiem Aleksandry Piłsudskiej. 31 marca przypada 60. rocznica śmierci urodzonej w Suwałkach działaczki niepodległościowej i społecznejA. Piłsudskiej z domu Szczerbińskiej. Przed kilkoma miesiącami polski parlament ustanowił rok 2023 jej imienia. To druga suwalczanka, obok Marii Konopnickiej, która w ocenie Sejmu jest godna ogólnopolskiej pamięci i czci. A. Piłsudska działała w oddziale wywiadowczo-kurierskim I Brygady Legionów jako komendantka służby kurierskiej oraz w Polskiej Organizacji Wojskowej. Była drugą żoną Józefa Piłsudskiego. W okresie międzywojennym utrzymywała stałe, regularne związki z rodzinnymi Suwałkami, wspierając m.in. budowę szkoły podstawowej, która została w 1934 r. nazwana jej imieniem.
W 1935 r. otrzymała tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Suwałk”. Aktualnie w Suwałkach jest patronką Szkoły Podstawowej nr 2 (od 1934 r. i ponownie przywrócone w 1990 r.). Przy posesji, na której był jej rodzinny dom (ul. W. Gałaja 47) odsłonięto w 1990 r. pamiątkową tablicę o tej samej treści, co tablica zamieszczona na jej rodzinnym domu w 1937 r. Na ścianie SP nr 2 od 2018 r. widnieje mural z wizerunkiem jej oraz męża. Od roku 2020 jedna z suwalskich ulic także nosi jej imię. Kalendarz obchodów roku Aleksandry Piłsudskiej może przyczynić się do organizacji szeregu przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, kulturalnym i społecznym, które przypomną suwalczanom tą nieco zapomnianą postać.

 

Od lewej: Sylwester Cimochowski, Krystyna Gwiazdowska, Kamil Lauryn i Karol Korneluk

Nadanie suwalskim bulwarom imienia Wacława Kunca

Na wniosek klubu PiS, radni zadecydowali o nadaniu nazwy terenom rekreacyjno-parkowym przyległym bezpośrednio do rzeki Czarnej Hańczy położonym na odcinku od ul. 1 Maja do mostu przy ul. Wojska Polskiego imienia „Bulwary im. Wacława Kunca”. Postać Wacława Kunca jest zasłużona dla Suwałk. Żył on w latach 1870-1957. Był założycielemi właścicielem suwalskiego browaru. W swojej działalności wykazał się dużą wrażliwością społeczną, pomagając biedniejszej części naszej społeczności. Zatrudniał w browarze więcej osób niż potrzebował, by uchronić je przed wywózką na przymusowe roboty do Niemiec. Angażował się w zbiórki i inicjatywy społeczne, m.in. fundując dzwon do konkatedry. Browar Wacława Kunca znajdował się przy bulwarach, które decyzją radnych zostały nazwane jego imieniem.

Od lewej: Tadeusz Czerwiecki, Mariola Karpińska, Jarosław Schabieński i Bogdan Bezdziecki

 

Wnioski i oświadczenia radnych

W czasie sesji wnioski i oświadczenia zgłosili: Karol Korneluk, Bogdan Bezdziecki, Jarosław Schabieński, Jacek Juszkiewicz, Krystyna Gwiazdowska, Mariola Brygida Karpińska, Zbigniew Roman De-Mezer, Kamil Lauryn i Zdzisław Przełomiec. Odpowiedzi na te wnioski udzielono już po oddaniu „DwuTygodnika Suwalskiego” do druku.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie: www. um.suwalki.pl a także uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie: bip.um.suwalki.pl

Top