Komisarz Wyborczy w Suwałkach Jacek Sowul postanowił zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 7 maja. Porządek obrad I sesji IX kadencji Rady Miejskiej w Suwałkach, która rozpocznie się 7 maja o godz. 10:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1.
l. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Suwałk.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
– rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu glosowania wyboru Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Suwałkach;
-rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach.
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
– rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu glosowania wyboru Wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej w Suwałkach;
– rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w
Suwałkach.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Suwałkach.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia nazw i przedmiotu działania stałych komisji
Rady Miejskiej w Suwałkach.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady
Miejskiej w Suwałkach.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania przewodniczących komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Suwałk.
13.Wnioski i oświadczenia radnych.
14.Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.