Suwalskie szkoły i przedszkole otrzymają wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Cztery suwalskie szkoły, tj.:
–  Szkoła Podstawowa nr 7 im. św. Jana Pawła II w Suwałkach,
–  I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Suwałkach,
–  II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Z. Podhorskiego w Suwałkach,
–  Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach,

oraz jedno przedszkole, tj.:
– Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach,

otrzymają wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo), w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3, dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Przedszkole otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 3.750,00 zł, w tym 3.000,00 zł – dotacja celowa i 750,00 zł – wkład własny Miasta Suwałki.

Każda z ww. szkół otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 15.000,00 zł, w tym 12.000,00 zł – dotacja celowa i 3.000,00 zł wkład własny Miasta Suwałki.

Łączny koszt ww. programu wyniesie 63.750,00 zł, w tym 51.000,00 zł – dotacja celowa i 12.750,00 zł – wkład własny Miasta Suwałki.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej jako Operatora Priorytetu 3.

Źródło: UM w Suwałkach