Pieniądze na cyfryzację Suwałk

Pieniądze na cyfryzację Suwałk

Ponad 1,6 mln zł – to pozyskana przez Miasto Suwałki dotacja z Unii Europejskiej. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój cyfrowy Miasta między innymi zakup sprzętu komputerowego ale również powstania portalu podatkowego dla mieszkańców i przedsiębiorców, który pozwoli mieszkańcom Suwałk kontrolować swoje podatki.

Kwota, która trafi do Miasta Suwałki to dokładnie 1.662.072,36 zł. Pieniądze trafią nie tylko do Urzędu Miejskiego w Suwałkach ale również miejskich jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych.

Po pierwszych przetargach zostały zakupione nowe komputery do: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalny Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Środowiskowego Domu Samopomocy i Zarządu Dróg i Zieleni.

– Nowy szybki sprzęt komputerowy, zabezpieczenia antywirusowe, serwery, drukarki. Nowe narzędzia informatyczne pozwolą nam na lepszą i sprawniejszą obsługę naszych mieszkańców. Dodatkowo będziemy chcieli stworzyć portal podatkowy za pomocą którego weryfikować będzie można stan należności oraz numery kont do wpłat. Mieszkańcy często apelowali o zinformatyzowanie kwestii podatkowej – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

W ramach projektu zaplanowano również szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych.  Pozyskane pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Top