595 tys. zł otrzyma suwalski Szpital Wojewódzki na system do ultrasonografii endoskopowej. Tak zdecydował na dzisiejszym posiedzeniu (3.11.) Zarząd Województwa Podlaskiego, który przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na projekty kulturalne i zdrowotne, które znajdowały się na liście inwestycji kluczowych, czyli najważniejszych z punktu widzenia rozwoju województwa.

Szpitale wojewódzkie w Białymstoku i Łomży otrzymały wyższe dotacje niż suwalski szpital . Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku otrzyma dwie dotacje. Pierwszą, w wysokości 2 mln zł przeznaczy na doposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego oraz neonatologii,  drugą – 2,6 mln zł na doposażenie ośrodka diagnostyki i leczenia endoskopowego oraz oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego. Szpital Wojewódzki w Łomży również uzyska dwie dotacje, z których pierwsza w wys. 3 mln zł zostanie wydana na zakup aparatury na oddział kardiologii, a druga – 441 tys. zł na zakup sprzętu na oddział ginekologiczno-położniczy. Łącznie dotacje na inwestycje zdrowotne wyniosą 9,7 mln zł, a wartość tych projektów – 11,5 mln zł.

Na projekty kulturalne przyznano dofinansowanie z RPOWP w wysokości 3 mln zł. Żadnej z suwalskich instytucji kultury dzisiaj nie przyznano dotacji.

źródło: Wrota Podlasia