Pieniądze dla suwalskiego szpitala

Pieniądze dla suwalskiego szpitala

595 tys. zł otrzyma suwalski Szpital Wojewódzki na system do ultrasonografii endoskopowej. Tak zdecydował na dzisiejszym posiedzeniu (3.11.) Zarząd Województwa Podlaskiego, który przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na projekty kulturalne i zdrowotne, które znajdowały się na liście inwestycji kluczowych, czyli najważniejszych z punktu widzenia rozwoju województwa.

Szpitale wojewódzkie w Białymstoku i Łomży otrzymały wyższe dotacje niż suwalski szpital . Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku otrzyma dwie dotacje. Pierwszą, w wysokości 2 mln zł przeznaczy na doposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego oraz neonatologii,  drugą – 2,6 mln zł na doposażenie ośrodka diagnostyki i leczenia endoskopowego oraz oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego. Szpital Wojewódzki w Łomży również uzyska dwie dotacje, z których pierwsza w wys. 3 mln zł zostanie wydana na zakup aparatury na oddział kardiologii, a druga – 441 tys. zł na zakup sprzętu na oddział ginekologiczno-położniczy. Łącznie dotacje na inwestycje zdrowotne wyniosą 9,7 mln zł, a wartość tych projektów – 11,5 mln zł.

Na projekty kulturalne przyznano dofinansowanie z RPOWP w wysokości 3 mln zł. Żadnej z suwalskich instytucji kultury dzisiaj nie przyznano dotacji.

źródło: Wrota Podlasia

Top