Piękne ogrody i kwieciste balkony

Piękne ogrody i kwieciste balkony

Podczas Pikniku Kulinarnego „Sąsiedzi przy stole” podsumowano 26 edycję konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”. Swój udział do tegorocznego finału konkursu zgłosiło 199 uczestników, czyli o 15 więcej niż przed rokiem. Komisja konkursowa pod przewodnictwem radnego Karola Korneluka, składająca się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Zarządu Dróg i Zieleni i Rodzinnych Ogrodów Działkowych oceniła m.in.: wpływ kompozycji na dekorację i estetykę miasta, oryginalność kompozycji, poziom utrzymania zieleni, ogólny wygląd estetyczny obiektu oraz ukwiecenie obiektu.
– Każdego roku przybywa na terenie miasta ogrodów przydomowych i ukwieconych balkonów.Korzystnie zmienia się też otoczenie zakładów pracy. Bardzo duże znaczenie wychowawcze, kształtujące postawę szacunku do zieleni ma dbałość o nią na terenach placówek oświatowych. Wszystkie te zabiegi wpływają pozytywnie na estetykę naszego miasta. Suwałki poprzez takie działania stają się miastem coraz bardziej „zielonym” i przyjaznym dla jego mieszkańców. Zrobimy wszystko, by kontynuować to przedsięwzięcie – powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.
Nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach w kolejności do pierwszego miejsca do trzeciego zdobyli:
– balkony, tarasy: Bożena Ruszewska, Edyta Szafranowska i Irena Protasik oraz Wiesława Wilczewska, Małgorzata Jaworowska i Halina Brodowska;
– zieleń na terenie placówek oświatowych: Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej;
– ogródki przy blokach wielorodzinnych (zabudowa blokowa): (pierwszego miejsca nie przyznano), Alicja Klucznik, Zofia Ben Brahim, Janina Suchocka, Leonard Grygieńć, Czesław Lichota i Alicja Ołdyńska;
– ogródki przy domach wolnostojących i w zabudowie szeregowej: Urszula Trzonkowska i Dorota Staszkiewicz, Krzysztof Kiersztyn, Helena Bogdanowicz-Kwiadar;
– zieleń na terenach zakładów pracy o powierzchni zieleni do 1000 m kw.: (pierwszego miejsca nie przyznano), Zakład Produkcyjno-Usługowy „ART” Zdzisław Bziom, Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Nie Po Drodze”;
– zieleń na terenach zakładów pracy o powierzchni zieleni powyżej 1000 m kw.: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, Dom Pomocy Społecznej „Kalina”;
– ogrody działkowe: Halina Kozłowska (Rodzinny Ogród Działkowy „Jaćwing”), Andrzej Mieleszko (ROD „Malwa”), Karolina Lech (ROD im. M. Konopnickiej).
Ponadto komisja ustaliła, że nagrody specjalne na łączną kwotę 750 zł. (ufundowane przez Centrum Ogrodnicze „Ilex”) otrzymali: Renata i Bogdan Zielepuza, Bogdan Puchlik i Krystyna Retel. Łączna kwota nagród w tym roku wyniosła 28,4 tys. zł. Laureaci otrzymali upoważnienia do dokonania promocyjnych zakupów w wysokości od 250 do 750 zł. Pozostali uczestnicy otrzymali upoważnienia do zakupów na kwotę 100 zł. Samodzielnie nagrody zostały także ufundowane przez sklepy ogrodnicze: Centrum Ogrodnicze „ILEX”, Ogród ZAJKO, Centrum Ogrodnicze „Świat Roślin”).

Top