Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach ogłasza III turę rekrutacji

Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach ogłasza III turę rekrutacji

Jest jeszcze szansa, żeby zacząć studia w październiku w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Dodatkowe postępowanie rekrutacyjne na poszczególnych kierunkach trwa od 2 do 9 października!

Kandydaci przyjmowani są (po dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów do odpowiedniego dziekanatu i opłacie rekrutacyjnej) według kolejności zgłoszeń poza systemem Internetowej Rekrutacji Elektronicznej.

Rekrutować można się na niemal wszystkie kierunki kształcenia (poza: pielęgniarstwem I i II stopnia oraz inżynierią produkcji i transportu II st. Tam limit przyjęć został już osiągnięty).

  • ​Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2022/2023 wynosi 85 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na wszystkie kierunki studiów. Nr rachunku bankowego: 23 1240 5211 1111 0000 4928 9372.

Więcej szczegółów:

Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny, II piętro pok. 207

tel. 729 052 618
e-mail: whe@puz.suwalki.pl

Wydział Ochrony Zdrowia, III piętro pok. 317
tel. 729 052 641
e-mail: woz@puz.suwalki.pl

Wydział Politechniczny, parter pok. L2
tel. 729 052 657
e-mail: wp@puz.suwalki.pl

Wydział Nauk Społecznych, I piętro pok. 101
tel. 729 052 644
e-mail: wns@puz.suwalki.pl\

Źródło: PUZ w Suwałkach

Top