Państwowa Szkoła Muzyczna ogłasza nabór

Państwowa Szkoła Muzyczna ogłasza nabór
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach ogłasza rekrutację na rok szkolny 2022/2023 do PSM I stopnia:

Zapraszamy dzieci w wieku

7-10 lat – cykl sześcioletni (klasa popołudniowa)
8-16 lat – cykl czteroletni (klasa popołudniowa)

Badanie przydatności odbędzie się 5-7 maja 2022 r. w PSM I i II st. w Suwałkach.

Szczegóły na stronie: https://psmsuwalki.pl/rekrutacja/
Top