Pamiętali o Marszałku

Pamiętali o Marszałku

W 155 rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego władze samorządowe Suwałk złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec oraz zastępca prezydenta Roman Rynkowski 5 grudnia uczcili pamięć twórcy niepodległości Polski, który jest bliski mieszkańcom Miasta. Wiązankę kwiatów tego dnia złożyła także delegacja Związku  Piłsudczyków RP Oddziału Ziemi Suwalskiej.

Józef Piłsudski (5.12.1867 – 12.05.1935) był mężem stanu, współtwórcą niepodległej Polski, jednym z przywódców PPS Frakcji Rewolucyjnej, współzałożycielem i komendantem głównym Związku Walki Czynnej, komendantem głównym Związku Strzeleckiego, dowódcą I Brygady Legionów Polskich i inicjatorem utworzenia Polskiej Organizacji Wojskowej. Po odzyskaniu niepodległości przez nasz kraj był Naczelnikiem Państwa i Naczelnym Wodzem oraz Marszałkiem Polski.

12-13 września 1919 r. Józef Piłsudski jako Naczelnik Państwa Polskiego przebywał on w Suwałkach, gdzie podczas uroczystego obiadu z władzami miasta wypowiedział słynne słowa „Dziś ziemia wasza jest wolną”. Potwierdził on tym samym wolność miasta, które odzyskało niepodległość 24 sierpnia 1919 r., czyli ponad 9 miesięcy później niż większość kraju.

Także rodzinnie Marszałek związany był z Suwałkami. Jego drugą żoną była Aleksandra z domu Szczerbińska (12.12.1882 – 31.03.1963), działaczka niepodległościowa, aktywistka PPS i POW, żołnierz Legionów Polskich, odznaczona Orderem Virtuti Militari.

Top