W roku 2024 obchodzimy 20 rocznicę śmierci Czesława Miłosza. Z tej okazji 15 maja w siedzibie naszego Archiwum miało miejsce spotkanie „Związki Czesława Miłosza z Suwałkami i Suwalszczyzną”. Związki Noblisty z naszym regionem przedstawiła z pomocą prezentacji multimedialnej Marianna Rant-Tanajewska. Po ww. wystąpieniu zgromadzeni goście mieli okazję zapoznać się z przygotowanymi przez Archiwum wystawami poświęconymi postaci wybitnego poety. Były to: ekspozycja tradycyjna: „Czesław Miłosz i Suwalszczyzna. Ślady Noblisty w archiwaliach Archiwum Państwowego w Suwałkach” oraz wystawa wirtualna: „Powrót w rodzinne strony po latach. Wizyta Czesława Miłosza w Sejnach” oparta na fotografiach Romana Łysionka.

Wydarzenie organizowane było przez Archiwum Państwowe w Suwałkach i Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny oraz dofinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach.