Dyrektor Muzeum Okręgowego  w Suwałkach

ma zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy 

„ALFRED WIERUSZ-KOWALSKI W ŚWIETLE ARCHIWALIÓW”

15 lutego 2024 roku, godz. 18.00, Muzeum Okręgowe (Resursa), ul. Tadeusza Kościuszki 81