Oszczędzanie na szeroką skalę

Oszczędzanie na szeroką skalę

To główny wniosek ze spotkania Prezydenta Miasta Suwałk z dyrektorami i prezesami wszystkich miejskich jednostek i instytucji. Na spotkaniu poinformowano, że został powołany „Zespół do przeprowadzenia analizy wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Miasta Suwałk w celu ich optymalizacji i zmniejszenia”. Zespół, którego przewodniczącym został Skarbnik Miasta Wiesław Stelmach do 2 listopada opracuje raport możliwości zmniejszenia wydatków miasta w roku bieżącym oraz latach kolejnych.
– Jesteśmy na etapie przygotowania budżetu na przyszły rok. Sytuacja finansowa polskich samorządów nie wygląda najlepiej. Drastycznie pogłębia się różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami. Musimy podjąć zdecydowane działania w skali całego miasta by zahamować ten proces – mówił podczas spotkania prezydent Czesław Renkiewicz wymieniając największe determinanty, które obecnie kształtują finanse naszego miasta.
Największy wpływ na finanse miasta mają przede wszystkim: wzrost cen ciepła i energii elektrycznej, a także planowany wzrost płacy minimalnej i obsługa długu miasta spowodowana wzrostem stóp procentowych.
Miejskie służby finansowe szacują, że w 2023 roku w Suwałkach za prąd możemy zapłacić nawet 500% więcej niż w roku obecnym, a to o 24 mln zł więcej. To oczywiście pokaże ogłoszony przez Miasto przetarg na dostawę prądu. Wzrost płacy minimalnej to kolejne ponad 7 mln zł. Zakładany jest również wzrost płac dla pozostałych pracowników. To następne ponad 8 mln zł. Obsługa długu z uwagi na rosnące stopy procentowy to wzrost o 20 mln zł. Tymczasem poprzez zmiany podatkowe suwalski samorząd miejski od 2019 roku stracił 95 mln zł. Nawet przy uwzględnieniu rekompensat, które wypłaca państwo to dalej strata w wysokości ponad 60 mln zł.
Szczegółowe zadania zespołu na stronie: www.um.suwalki.pl

Top