Skonsolidowany zakup energii elektrycznej w suwalskiej miejskiej grupie zakupowej pozwoli miastu na zaoszczędzenie ponad 212 tysięcy zł. Miasto Suwałki ogłosiło przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki oraz innych suwalskich podmiotów w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 r. Do przetargu zgłosiły się cztery firmy, natomiast najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Tauron Sprzedaż sp. z o.o. z Krakowa.

27 października br. została podpisana przez Miasto Suwałki umowa w imieniu i na rzecz jednostek wymienionych w zarządzeniu na dostawę energii elektrycznej, dzięki której miasto zaoszczędzi 212 685 zł.

Do utworzonej przez Miasto Suwałki suwalskiej miejskiej grupy zakupu energii elektrycznej należy 80 jednostek, a w tym wszystkie jednostki i spółki miejskie (zgodnie z Zarządzeniem nr 300/2015 Prezydenta Miasta Suwałk  z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Miejskiego w Suwałkach jako właściwego do przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej na lata 2016-2017), Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz cztery suwalskie spółdzielnie mieszkaniowe i Samodzielny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.