24 kwietnia po raz ostatni w VIII kadencji spotkali się suwalscy radni miejscy. Główne punkty 69 sesji to: zmiany w budżecie i w wieloletniej perspektywie finansowej miasta oraz pożegnanie osób, które nie będą już radnymi w następnej kadencji. Radni nadali też suwalskiemu lotnisku imię generała brygady pilota Witolda Urbanowicza na wniosek Stowarzyszenia Samorządna Suwalszczyzna.

Witold Urbanowicz urodził się 30 marca 1908 r. w podsuwalskiej Olszance. Po ukończeniu czterech oddziałów szkoły powszechnej, w latach 1921–1924 uczęszczał do Państwowej Preparandy Nauczycielskiej i Seminarium Nauczycielskiego w Suwałkach. W 1925 roku przerwał naukę i wstąpił do Korpusu Kadetów w Modlinie, a później do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Był jednym z najwybitniejszych polskich lotników w czasie II wojny światowej. Walczył w bitwie o Anglię i w Chinach. Miał 17 zestrzeleń pewnych i jedno prawdopodobne. Gen. pil. W. Urbanowicz jest już patronem Szkoły Podstawowej nr 11 i jednego z suwalskich rond.  Nadanie jego imienia lotnisku  zaplanowano na 29 czerwca w czasie pikniku lotniczego Odlotowe Suwałki Air Show. Radni zgłosili też kilka pytań i wniosków.

Podziękowania za pracę w samorządzie

Ostatnia sesja była okazją do podziękowań dla osób, które zakończyły pracę w Radzie Miejskiej. Medale pamiątkowe z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Przełomca i wiceprzewodniczących Jacka Juszkiewicza i Karola Korneluka oraz prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza odebrali radni: samorządowi weterani Stanisław Kulikowski i Andrzej Turowski oraz Anna Maria Gawlińska, Krystyna Gwiazdowska, Monika Lipińska, Wojciech Pająk, Jacek Roszkowski i Łukasz Wojno.