24 kwietnia po raz ostatni w VIII kadencji spotkali się suwalscy radni miejscy. Główne punkty 69 sesji to: zmiany w budżecie i w wieloletniej perspektywie finansowej miasta oraz pożegnanie osób, które nie będą już radnymi w następnej kadencji. Radni nadali też suwalskiemu lotnisku imię generała brygady pilota Witolda Urbanowicza na wniosek Stowarzyszenia Samorządna Suwalszczyzna.

Witold Urbanowicz urodził się 30 marca 1908 r. w podsuwalskiej Olszance. Po ukończeniu czterech oddziałów szkoły powszechnej, w latach 1921-1924 uczęszczał do Państwowej Preparandy Nauczycielskiej i Seminarium Nauczycielskiego w Suwałkach. W 1925 roku przerwał naukę i wstąpił do Korpusu Kadetów w Modlinie, a później do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Był jednym z najwybitniejszych polskich lotników w czasie II wojny światowej. Walczył w bitwie o Anglię i w Chinach. Miał 17 zestrzeleń pewnych i jedno prawdopodobne. Gen. pil. W. Urbanowicz jest już patronem Szkoły Podstawowej nr 11 i jednego z suwalskich rond. Nadanie jego imienia lotnisku zaplanowano na 29 czerwca w czasie pikniku lotniczego Odlotowe Suwałki Air Show.

Podziękowania za pracę w samorządzie

Ostatnia sesja była okazją do podziękowań dla osób, które zakończyły pracę w Radzie Miejskiej. Medale pamiątkowe z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Przełomca, wiceprzewodniczących Jacka Juszkiewicza i Karola Korneluka oraz prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza odebrali już byli radni: samorządowi weterani Stanisław Kulikowski i Andrzej Turowski oraz Anna Maria Gawlińska, Krystyna Gwiazdowska, Monika Lipińska, Wojciech Pająk, Jacek Roszkowski i Łukasz Wojno.

Wnioski i oświadczenia radnych

W czasie sesji wnioski i oświadczenia zgłosiło sześcioro radnych. Zbigniew De-Mezer poruszył temat samochodów parkujących w okolicy jednostki wojskowej. Jak powiedział, wojskowi parkują wszędzie, gdzie się da m.in. na parkingach sklepów, przed prywatnymi posesjami i utrudniają przez to mieszkańcom dojazd do domów czy klientom parkowanie przed sklepami. Kamil Klimek dodał, że np. przy ul. Bydgoskiej przedsiębiorcy partycypowali w budowie zatoki parkingowej, a teraz ich klienci nie mają gdzie zaparkować. Problem z parkowaniem mają również mieszkańcy bloków. Dodał, że oblegany jest nawet parking przy pobliskim kościele czy na os. Olimpijskie Ogrody. Stwierdził, że rozwijanie jednostki wojskowej nie może odbywać się kosztem mieszkańców. Jarosław Józef Kowalewski powiedział, że wspomniany problem istnieje już od dłuższego czasu, a parking na terenie jednostki wojskowej był już powiększany i nadal jest niewystarczający. Przypomniał, że występował z wnioskiem, aby komunikacja miejska była darmowa dla żołnierzy Wojsk Ochrony Terytorialnej. Zasugerował, aby zastanowić się nad tym, aby komunikacja miejska była darmowa dla pozostałych żołnierzy lub w ogóle dla wszystkich mieszkańców. Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz powiedział, że problem z parkowaniem w okolicach jednostki wojskowej jest znany i przybiera na sile. Zapowiedział, że spotka się z dowódcą 14 Pułku Przeciwpancernego i wspólnie zastanowią się nad rozwiązaniem tego problemu. Podkreślił, że na pewno trzeba jak najszybciej odciążyć te ulice i parkingi, które teraz są oblegane przez żołnierzy.

Wojciech Pająk zasugerował, że być może rozwiązaniem tego problemu byłoby zorganizowanie przez pracodawcę zbiorowego transportu do pracy dla osób spoza miasta, a wojskowi z Suwałk mogliby korzystać z komunikacji miejskiej. Radny wyraził także nadzieję, że jeśli jednostka wojskowa będzie organizowała dodatkowy parking na swoim terenie, to powinna zadbać o odpowiednią technologię, jeśli chodzi o deszczówkę. Do tej sprawy odniósł się także Cz. Renkiewicz, zaznaczając, że są teraz systemy umożliwiające budowę parkingów, gdzie woda nie spływa, a wsiąka w grunt. Kamil Lauryn powiedział, że trzeba pamiętać też o mieszkańcach ul. ks. K. Hamerszmita, bo oni borykają się z podobnym problemem z miejscami do parkowania. Prezydent Suwałk stwierdził, że rozwiązania problemu miejsc parkingowych ciągle trzeba poszukiwać, także w obszarze ul. ks. K. Hamerszmita. Mariola Karpińska poprosiła w imieniu mieszkańców o ławki w okolicy os. Olimpijskie Ogrody. Kolejną prośbę o ławeczki kierują również mieszkańcy ul. Władysława Łokietka. Zwróciła także uwagę na potrzebę lepszego skomunikowania dojazdów do lekarzy i powrotów z przychodni czy szpitala. Prezydent Cz. Renkiewicz powiedział, że kilka miesięcy temu przeprowadzono ankietę dotyczącą lokalizacji ławek w mieście i na tej podstawie wybrano miejsca, gdzie będą one sukcesywnie ustawiane przez Zarząd Dróg i Zieleni. Podkreślił, że trzeba sprawdzić czy lokalizacje wskazane przez radną są na tej liście. Jeżeli chodzi o dostosowanie komunikacji miejskiej do potrzeb osób starszych, w tym dojazdów do przychodni i szpitala, prezydent Suwałk zauważył, że miasto stara się dostosowywać kursy autobusów do potrzeb mieszkańców i wciąż wprowadza korekty.