27 marca odbyła się 68 sesja suwalskiej Rady Miejskiej. Była to ostatnia sesja przed kwietniowymi wyborami samorządowymi, chociaż niewykluczone, że radni mogą spotkać się jeszcze raz w tej najdłuższej kadencji samorządu, która zakończy się 30 kwietnia. Radni m.in. przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace przy zabytkach oraz dokonali zmian w tegorocznym budżecie miejskim. Ponadto zdecydowali, że w najbliższym sezonie letnim, tak jak w poprzednich latach będzie jedno kąpielisko w mieście – nad Zalewem Arkadia. Rajcowie uchwalili nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia ogólnego planu Suwałk. Podjęli też decyzję o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu terenu centrum handlowego „Suwałki Plaza” wraz z przyległymi ulicami. Rozpatrzyli również dwie skargi i jedną petycję. Ponadto radni zapoznali się z informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Suwałkach, a także z informacją komendanta policji o stanie bezpieczeństwa w mieście. Sprawozdania ze swojej działalności w czasie VIII kadencji samorządu w latach 2018-2024 przedstawiły komisje Rady Miejskiej. W obradach uczestniczyli m.in.: poseł Jacek Niedźwiedzki, Wicewojewoda Podlaska Ewa Kulikowska i wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Cezary Cieślukowski.

W obronie „Roty” i M. KonopnickiejRadni jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie utrzymania „Roty” i twórczości Marii Konopnickiej w nauczaniu w polskich szkołach. Jest to odpowiedź na plany Ministerstwa Edukacji Narodowej, które zamierza skreślić wiersze M. Konopnickiej z listy lektur uzupełniających w liceach i technikach. Obszernie pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu DTS. W swoim stanowisku radni stwierdzili m.in. „Rada Miejska w Suwałkach w trosce o wychowanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i miłości dla ojczyzny udziela pełnego poparcia wszystkim działaniom podejmowanym na rzecz zapewnienia obecności twórczości Marii Konopnickiej w programach szkolnych. Rada wnioskuje do Ministra Edukacji Narodowej o wycofanie się z zamiaru wykreślenia twórczości M. Konopnickiej z podstawy programowej oraz bezwzględne zachowanie w niej utworu „Rota”.

Adoptuj psa seniora

Rada uchwaliła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, w którym wprowadzono akcję adopcyjną psów przebywających w suwalskim schronisku co najmniej 3 lata od daty odłowu. Program „Adoptuj psa seniora” pozwoli na refundację – nawet do 1 500 zł – kosztów związanych z utrzymaniem zwierzęcia. Rekompensata będzie wypłacana po podpisaniu umowy adopcyjnej i udokumentowaniu poniesionych kosztów. Intencją wprowadzenia programu „Adoptuj psa seniora” jest stworzenie szansy na znalezienie opiekunów dla zwierząt, które przebywają w suwalskim schronisku kilka lat i z każdym rokiem mają coraz mniejszą szansę na adopcję.

Nadanie nowych nazw

Radni zdecydowali o nadaniu rondu o zbiegu ulic: Franciszkańskiej, Rodziny Rylskich i Szpitalnej nazwy Bitwy Niemeńskiej, a rondu u zbiegu ulic Franciszkańskiej, I. Daszyńskiego i 11 listopada nazwy świętego Franciszka z Asyżu.

Wnioski i oświadczenia radnych

W czasie sesji wnioski i oświadczenia zgłosiło dwanaścioro radnych: Kamil Klimek, Jarosław Schabieński, Wojciech Pająk, Jacek Juszkiewicz, Marek Zborowski-Weychman, Adam Ołowniuk, Mariola Karpińska, Jacek Roszkowski, Karol Korneluk, Anna Gawlińska, Anna Ruszewska i Kamil Lauryn.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie: www.um.suwalki.pl a także uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, składane przez radnych interpelacje oraz wnioski i oświadczenia oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie: bip.um.suwalki.pl