LXIX sesja Rady Miejskiej w Suwałkach odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2024 r. o godz. 15:30 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu nr LXVIII/2024 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 marca 2024 r.
4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 27 marca 2024 roku.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania lotnisku nazwy „Lotnisko Suwałki im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza”.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2024-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2041.
9. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
10. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.