Na X sesji suwalscy radni przyjęli kilka informacji i sprawozdań oraz podjęli 16 uchwał. Najwięcej dyskusji wywołała formalna likwidacja Izby Wytrzeźwień, której zadania ma przejąć powołana w to miejsce placówka o roboczej nazwie Ośrodek Profilaktyki, Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym, prowadzona przez organizację pozarządową. Za wprowadzeniem tej zmiany głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, 9 było przeciw.

Teraz Izba Wytrzeźwień zatrudnia 16 osób i dysponuje 20 miejscami dla osób nietrzeźwych. Koszt utrzymania Izby finansowany z budżetu miejskiego w 2014 r. wyniósł 1 150 915,02 zł.

Po likwidacji Izby od 1 stycznia 2016 r. ma powstać w to miejsce placówka, pod roboczą nazwą: Ośrodek Profilaktyki, Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym, który poza opieką nad osobami nietrzeźwymi, zintensyfikowałby działania motywujące do zmiany zachowania osób zatrzymanych do wytrzeźwienia. Organizacja pozarządowa prowadząca Ośrodek zostanie wyłoniony w drodze konkursu. Jednym z podstawowych założeń konkursu będzie przejęcie przez organizację pozarządową co najmniej 5 obecnych pracowników Izby. Według planów działalność Ośrodka Profilaktyki, Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym nadal będzie finansowana z budżetu miejskiego. Jego prowadzenie przez organizację pozarządową ma zmniejszyć koszty funkcjonowania ośrodka do 850 tys. zł w skali roku, przy jednoczesnym poszerzeniu działań kierowanych do osób nadużywających alkohol, członków ich rodzin i osób bezdomnych. Ośrodek ma też przejąć od MOPS noclegownię i oferować tam pomoc w wychodzeniu z bezdomności.

Plany samorządu wywołały dyskusję podczas sesji Rady Miejskiej. Radny Grzegorz Gorlo  wyraził między innymi obawę, że organizacja pozarządowa może nie poradzić sobie z prowadzeniem Ośrodka, który zastąpi Izbę Wytrzeźwień. Jego wątpliwości nie podzielał radny Wojciech Pająk, który wyraził pewność, że suwalskie organizacje pozarządowe poradzą sobie z prowadzeniem takiej placówki. Radny Zbysław Grajek zwrócił uwagę, że powinno się odróżnić zatrucie alkoholem od problemu uzależnienia od alkoholu. Na tym drugim powinna skupić się nowa placówka, pozostawiając odtruwanie suwalskiemu szpitalowi. Prezydent Czesław Renkiewicz zapewniał wielokrotnie, że nie jest to fizyczna likwidacja tego typu placówki w Suwałkach, tylko przekazanie do prowadzenia jej przez organizacje pozarządowe.

Jednogłośnie radni zdecydowali o przyjęciu Programu „Suwalska Rodzina PLUS”. W stosunku do dotychczas obowiązującego programu ujednolicono dokumenty wymagane do przyznania Karty „Suwalska Rodzina PLUS” z dokumentami wymaganymi do przyznania rządowej Karty Dużej Rodziny. Przyjęcie tego rozwiązania uprości mieszkańcom Suwałk procedurę ubiegania się o obie karty.

W związku z nowym wzorem dowodu osobistego, w którym brak jest adresu zameldowania, radni zlikwidowali obowiązek przedkładania przez rodziców dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego zameldowanie w Suwałkach. Teraz rodzice będą okazywać dowód tożsamości oraz potwierdzać we wniosku o wydanie karty zamieszkanie na terenie Suwałk. Wprowadzono też możliwość otrzymywania przez osoby przystępujące do Programu mailowych informacji o zmianach w Programie oraz o zmianach w ofercie partnerów prywatnych wspierających Program.

Ponadto radni zmienili statut Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej. Utworzyli też odrębne obwody głosowania w wyborach parlamentarnych, które swoje siedziby znajdą w szpitalach: wojewódzkim, psychiatrycznym oraz w areszcie śledczym.

Rajcowie rozpatrzyli dwie skargi – jedną uznali za bezzasadną, a skargę nauczycielek przedszkola na działalność dyrektora Przedszkola nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II uznali częściowo za zasadną. Przypomnijmy, że dotychczasowa dyrektor tego przedszkola zrezygnowała z pracy na tym stanowisku. Od października będzie nowy dyrektor w tym przedszkołu.

Przy zmianach w tegorocznym budżecie miejskim wywiązała się dyskusja o działalności Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód. Podwyższeniu kapitału zakładowego spółki przeciwny był radny G. Gorlo.

– Co z tym fantem zrobić? Przez lata wspieraliśmy szpital dużymi sumami – to przyniosło efekt. Tu pakujemy miliony, a zysku jak nie było, tak nie ma – stwierdził radny.

– Park ma wspierać przedsiębiorców, został powołany nie dla zysku. Dopłaty do jego funkcjonowania były celowe. Wkładaliśmy pieniądze na spłatę kredytu, wkład własny do budowy obiektów parkowych. Były to więc środki na działalność inwestycyjną Parku. Jesteśmy blisko zbilansowania jego działalności, ale nie osiągnięcia zysku – odpowiedział mu Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk. Przywołał on działalność innych instytucji tego typu, opierając swoje wystąpienie na raporcie sporządzonym przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce z 2014 roku. Inne parki też otrzymują wsparcie samorządów. Często większe.

W tej chwili z Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód korzysta 45 firm, które zatrudniają w sumie 210 osób. Do grona najemców dołączyła niedawno suwalska firma Kruszbet, zajmująca obecnie jedno z laboratoriów.

Zmiany w tegorocznym budżecie miasta, zakładające podniesienie kapitału zakładowego Parku, poparło 14 radnych, 8 radnych PiS wstrzymało się od głosu.

 

——————————-

Zapytania radnych

Podczas lipcowej sesji 10 radnych zgłosiło wiele zapytań.

Kamil Lauryn z klubu „Łączą nas Suwałki” zapytał o siłownię „pod chmurką” na Osiedlu Kamena, z której trudno skorzystać, bo część urządzeń zamontowano za wysoko, a niektóre są niesprawne. Odpowiadając prezydent Czesław Renkiewicz stwierdził, że trwa odbiór techniczny tej siłowni, w czasie którego zakwestionowano między innymi wysokość jednego urządzenia. Wykonawca będzie musiał to skorygować.

Józef Murawko z „Bloku Samorządowego” zainteresował się możliwością podłączenia do sieci gazowniczej mieszkańców Osiedla Zastawie. Prezydent poinformował, że zachęcał przedstawicieli Polskiej Spółki Gazowniczej do akcji promocyjnej wśród suwalczan na rzecz przyłączania się do sieci gazowniczej. Samorząd pracuje nad programem, który będzie wspierał mieszkańców chcących przyłączyć się do sieci gazowniczej czy miejskiej sieci ciepłowniczej. Ten program powinien obowiązywać już od przyszłego roku.

Zdzisław Koncewicz z klubu PiS zwrócił uwagę na brak wiat przystankowych przy ul. Hubala. Cz. Renkiewicz zapowiedział, że służby miejskie poszukają odpowiednich wiat do zainstalowania przy ul. Hubala oraz na przystanku komunikacji miejskiej przy firmie Salag. Radny zapytał też o niefunkcjonalne zjazdy ze ścieżek rowerowych na ulice. Odpowiadając Tomasz Łazarski, dyrektor ZDiZ stwierdził, że zjazdy te są systematycznie poprawiane, a nowe zjazdy ze ścieżek rowerowych są już bardziej dostosowane do potrzeb rowerzystów.

Jacek Juszkiewicz z klubu PiS zapytał o prezentację Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat na łamach „Dwutygodnika Suwalskiego” i możliwość podobnych prezentacji innych organizacji pozarządowych. Prezydent Suwałk wyjaśnił, że prezentacja „Pryzmatu” na łamach „Dwutygodnika Suwalskiego” była odpłatna, sfinansowana z projektu unijnego „Razem dla Suwałk”, a znając otwartość redaktora naczelnego „Dwutygodnika” na działalność organizacji pozarządowych, nie widzi problemu by te organizacje były obecne na łamach pisma. Radny pytał też o niewykorzystane ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy przez pracowników ratusza oraz instytucji miejskich. Odpowiadając prezydent Cz. Renkiewicz stwierdził, że szefowie miejskich instytucji starają się ograniczać takie sytuacje, ale niektóre osoby z różnych powodów nie są w stanie wykorzystać urlopu wypoczynkowego.

Andrzej Łuczaj z klubu PiS zapytał o ruch pieszo-rowerowy na ul. Kościuszki. Prezydent zapowiedział, że osoby odpowiedzialne za to jeszcze raz przeanalizują ten problem, chociaż jest on znany już od lat. Najtrudniejsza jest sytuacja na odcinku ul. Kościuszki pomiędzy ul. Wigierską i Mickiewicza.

Anna Ruszewska z klubu „Łączą nas Suwałki” zainteresowała się aktami wandalizmu do jakich dochodzi na placu zabaw przy ul. Andersa. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że służby miejskie są w trakcie instalacji monitoringu na tym placu.

Zdzisław Przełomiec z klubu „Łączą nas Suwałki” zainteresował się problemem mieszkańców ul. Krótkiej z przejazdem na ul. Noniewicza. Prezydent Suwałk poinformował, że właściwe instytucje miejskie pracują nad rozwiązaniem tego problemu. Radny poprosił też o przeanalizowanie oznakowania atrakcji turystycznych w Suwałkach. Prezydent przypomniał, że wiele suwalskich atrakcji turystycznych jest opisanych w aplikacjach na smartfony, a przeanalizowanie oznakowania urząd przyjmuje do realizacji.

Zbysław Grajek z Platformy Obywatelskiej zwrócił uwagę na przebudowaną ul. Nowomiejską, gdzie oświetlenie ścieżki rowerowej znajduje się w drzewach. Dyrektor ZDiZ T. Łazarski stwierdził, że inwestycja jeszcze trwa, a przy odbiorze na pewno będzie zwrócona uwaga na właściwe oświetlenie ścieżki rowerowej.

Karol Korneluk z SLD prosił o większą liczbę stojaków do rowerów nad zalewem Arkadia przy placu zabaw. Prezydent zadeklarował przekazanie załatwienia problemu do OSiR.

Wojciech Pająk z klubu „Łączą nas Suwałki” zaproponował rozpoczęcie w Suwałkach programu edukacyjnego dotyczącego praw rowerzystów. Prezydent Cz. Renkiewicz zapowiedział przygotowanie filmu edukacyjnego do emisji w autobusach komunikacji miejskiej.

——————————-

WTOREK Z RADNYM

W związku z sierpniową przerwą w obradach sesyjnych najbliższy termin dyżurów radnych Rady Miejskiej w Suwałkach zaplanowany jest na wrzesień. W sprawach pilnych proszę kontaktować się z Biurem Rady Miejskiej, ul. Mickiewicza 1, pokój 144 lub 118. Kontakt telefoniczny (87) 562 81 44 lub (87) 562 81 18.