Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT prowadząc Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie podlaskim, zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z naszej pomocy gdzie udzielana jest bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, rzeczowa i wolontarystyczna.

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:

 • pomoc prawną,
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
 • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
 • pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

CAS Pryzmat zapewnia pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zgłoś się:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

16–400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
tel./fax 87 565 02 58
e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl
www.pryzmat.org.pl

Godziny dyżurów specjalistów:
Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
poniedziałek – piątek: 8.00-18.00
Psycholog – wtorek: 16.00-20.00, czwartek 16.00-20.00,
Prawnik – wtorek: 14.00-18.00, środa: 14.00-18.00
Mediator – pomoc udzielana będzie po wcześniejszym umówieniu się.
Prawnik i psycholog przyjmować będą również w soboty, po wcześniejszym umówieniu się.