Oryginalna zbiórka na Teatr-Akcje

Stowarzyszenie „ Nie Po Drodze” za pośrednictwem portalu PolakPotrafi.pl poszukuje pieniędzy na jubileuszową edycja Teatr-Akcji,która odbędzie się w Suwałkach w dniach 10-16 sierpnia. Część pieniędzy na festiwal Stowarzyszenie otrzymało w postaci dotacji z Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Do zamknięcia budżetu potrzeba jeszcze  8000 zł. Pomóc może każdy- minimalna wpłata wynosi 1 zł. Zbiórka potrwa do 12 czerwca. Nagrody za wyższe datki to autorskie gadżety, akcje artystyczne, warsztaty i podziękowania na plakacie. Teatr-Akcje zawsze były alternatywą dla głównego programu oferowanego przez miejskie instytucje kultury.

Suwalskie Teatr-Akcje to 7-dniowy, darmowy i powszechnie dostępny festiwal teatralny pełen niezwykłych wydarzeń artystycznych, inspirujących spotkań oraz wzajemnej wymiany umiejętności i doświadczeń. Program 10. Suwalskich Teatr-Akcji ma 3 bloki tematyczne, których spoiwem jest szeroko rozumiany RUCH. Zaplanowano m.in. monodram w wykonaniu Jana Peszka. Teatr- Akcjom patronuje Dwutygodnik Suwalski.