Ola z ulicy Krzywej

Opowieść piąta – W Sulejówku i Belwederze

Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zaprasza na piąte z cyklu rodzinnych spotkań poświęconych Aleksandrze Piłsudskiej ze Szczerbińskich

Spotkanie odbędzie się 11 października 2015 roku o godzinie 11.00

w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach