14 marca odbył się Okręgowy Zjazd Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Suwałkach, w którym uczestniczyła dr Elżbieta Ostrowska szefowa Związku zrzeszającego społeczność ponad 200 tys. członków w kraju. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele suwalskiego samorządu: prezydent Miasta Czesław Renkiewicz i przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec oraz Agnieszka Szyszko z Biura do Spraw współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i kierownik Inspektoratu ZUS Suwałki Alicja Barwicka.

Witając uczestników przewodnicząca suwalskich struktur PZERiI Krystyna Polkowska podziękowała za zaufanie i możliwość pracy dla seniorów, a także za pomoc w tworzeniu warunków do rozwoju organizacji. Podziękowania skierowała także w stronę suwalskiego samorządu oraz władz krajowych Związku, za zrozumienie potrzeb seniorów, zaangażowanie i pomoc w realizacji bardzo wielu przedsięwzięć.

Włodarze miasta potwierdzili dalszą współpracę w zakresie realizacji statutowych działań oraz pogratulowali skuteczności prac na rzecz najstarszych suwałczan.

Spotkanie było także okazją do rozmów o działalności organizacji i współpracy z samorządem.

Jak powiedziała dr. E. Ostrowska:

– Jest nas dużo, może nawet 10 milionów, a będzie coraz więcej. Na co dzień jednak jesteśmy niejako na przeciwległym do młodych ludzi biegunie. Dzieje się tak, ponieważ świat podzielony na „my” i „oni”, a skutkiem jest wykluczenie i poczucie dyskryminacji. Ludzie starsi, pomimo swojego doświadczenia i życiowej mądrości, są często pomijani przez świat żyjący bardzo szybko i bardzo wynikowo”.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów to największy ogólnokrajowy związek seniorów, zrzeszający kilkaset tysięcy osób starszych i niepełnosprawnych. Realizuje on zadania z zakresu aktywizacji osób starszych wraz z Klubami Seniora, gdzie stwarzana jest możliwość uczestnictwa członków w życiu społecznym, organizowania życia kulturalnego, artystycznego, towarzyskiego, a także wymiana doświadczeń czy realizacja swoich pasji.
Suwalska organizacja skupia ok. 600 członków: emerytów, rencistów i inwalidów, w większości osoby 60+. Jest pozarządową, samodzielną i niezależną organizacją społeczną z blisko 70-letnią tradycją.