Ograniczenia w Suwałkach

Ograniczenia w Suwałkach

Od 10 października Suwałki znajdują się w czerwonej strefie miast zagrożonych COViD-19. To efekt stałego wzrostu liczby osób zakażonych tzw. koronowirusem. Co to praktycznie oznacza dla suwalczan?

Suwałki w czerwonej strefie

– od 15 października w sklepach, drogeriach i aptekach od 10 do 12 obowiązują godziny dla seniora

– zakaz organizowania wydarzeń sportowych z udziałem publiczności na stadionach, boiskach, stadninach, torach wyścigowych, basenach i siłowniach

– zakaz organizowania wydarzeń kulturalnych, zarówno w zamkniętych, jak i otwartych obiektach sportowych

– w restauracjach i ogródkach obowiązuje konieczność zachowania dystansu – 1 osoba ma 4 mkw. Klienci muszą zakrywać nos i usta od momentu wejścia do lokalu do czasu zajęcia miejsca przy stoliku. Obowiązek zasłaniania przez cały czas dotyczy też obsługi. Lokale będą otwarte od godz. 6 do 22 (ograniczenia tego nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos a także jej dostarczaniu)

– w aquaparkach i pływalniach– obowiązuje ograniczenie w liczbie odwiedzających do 75% maksymalnego obłożenia obiektu

– udział w zgromadzeniach możliwy jest tylko pod warunkiem, że liczba uczestników nie przekroczy 150 osób, wszyscy zachowują 1,5 metrowy dystans oraz zakrywają usta i nos

– kościoły – uczestnicy wydarzeń religijnych mogą wypełniać 50% kościoła, muszą też zasłaniać nos i usta. W przypadku, gdy msza odbywa się na zewnątrz, obowiązuje 1,5 metrowy dystans i zakrywanie ust oraz nosa

– obowiązuje ograniczenie liczebności wesel i innych uroczystości rodzinnych do 50 osób, nie licząc obsługi. Co ciekawe, na tego typu imprezach nie obowiązuje zasłanianie nosa i ust (choć jest zalecane)

– co do innych imprez i spotkań (niezależnie od ich rodzaju) – również obowiązuje ograniczenie liczebności do 50 osób, nie licząc obsługi. Istnieje też obowiązek zakrywania ust i nosa

– transport zbiorowy: w przypadku przewozów lokalnych, pasażerowie mogą zajmować do 50% wszystkich dostępnych miejsc lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. Obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust

– zasłanianie nosa i ust jest obowiązkowe wszędzie w przestrzeni publicznej

– w salonach kosmetycznych, fryzjerskich i studiach tatuaży może przebywać tylko obsługa i aktualnie obsługiwani klienci

– podczas zakupów obowiązkowe jest noszenie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekowanie rąk

– w kinach obowiązuje ograniczenie 25% publiczności oraz obowiązek zachowania 1,5 odstępu oraz zasłaniania ust i nosa.

Lekarz rodzinny zleca testy

Z informacji przekazanej „DwuTygodnikowi Suwalskiemu” przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że w ostatnim czasie zmieniły się zasady zlecenia testu. Zostało zawarte porozumienie kierownictwa tego resortu i przedstawicieli lekarzy rodzinnych. Zakłada ono zniesienie obowiązku badania fizykalnego przed skierowaniem pacjenta przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lekarz rodzinny) na test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2. Lekarz ma kierować na badanie w kierunki SARS-CoV-2 „zgodnie z aktualną wiedzą medyczną”. Wynika z tego, że na test można kierować również w formie teleporady.

Kto do szpitala?

Jak poinformował nas Jarosław Rybarczyk z Ministerstwa Zdrowia zmodyfikowano również schemat postępowania z pacjentem z dodatnim wynikiem testu. Modyfikacja polega na tym, że teraz pacjent z dodatnim wynikiem testu wróci do lekarza POZ lub do szpitala na pierwszym poziomie. Lekarz dokona oceny. Jeśli choroba przebiega bezobjawowo lub skąpoobjawowo, wtedy lekarz POZ lub lekarz z pierwszego poziomu, będzie mógł wydać decyzję o izolacji domowej. Jeśli pacjent będzie miał wyraźne objawy choroby, wtedy lekarz będzie decydował, czy skieruje go do szpitala zakaźnego lub do szpitala trzeciego stopnia, czyli wielospecjalistycznego przeznaczonego dla pacjentów z COVID-19. Gdy pacjent trafi do szpitala drugiego i trzeciego poziomu, tam będą podejmowane decyzje, czy zostanie przyjęty na obserwację, izolację domową lub trafi do sieci izolatoriów.

Apel do lekarzy

Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk skierował do wszystkich przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w Suwałkach apel o umożliwienie realizacji osobistych wizyt pacjentów w gabinetach lekarskich oraz informowanie mieszkańców o prawach pacjenta, w tym prawa do zgłoszenia woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

– Mając na uwadze głosy mieszkańców Suwałk, jak również pismo Rzecznika Praw Pacjenta zwracam się z gorącą prośbą o to, by w zastosowaniu zasad reżimu sanitarnego decydować się w uzasadnionych przypadkach na bezpośrednie kontakty między lekarzem, a pacjentem – tłumaczy Ł. Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk.

Apel to pokłosie ostatniej sesji Rady Miejskiej podczas, której radny Adam Ołowniuk zwrócił uwagę na problem ograniczenia dostępności do świadczeń realizowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne obecnie udzielają porad głównie poprzez teleporady. Ponadto do suwalskiego Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo Rzecznika Prac Pacjenta, który zwraca uwagę, że pacjent podczas teleporady musi zostać poinformowany, że mimo wszystko może zgłosić chęć osobistej wizyty w gabinecie lekarskim, do czego ma pełne prawo.

Informator Medyczny

– W Suwałkach zmieniła się lokalizacja mobilnego punktu pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2 „Drive Thru”. Znajduje się on w nowym budynku przy bramie wjazdowej do suwalskiego Szpitala Wojewódzkiego od ul. M. Reja. Punkt pobrań czynny jest codziennie w godz. od 8 do 12. Rejestracja telefoniczna pod numerem 533 340 151.

– Ważna informacja dla mieszkańców Suwałk. Pod numerem telefonu 500 421 244 można zgłaszać potrzebę skorzystania z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta (wyjazdowa). Suwalski Szpital Wojewódzki poinformował, że od 1 października tę opiekę świadczy firma ASP-HALT Sp. z o.o.

Top