W związku z robotami związanymi z przebudową ulicy Nowomiejskiej, Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że od dnia 6 lipca 2015 r. nastąpiło całkowite zamknięcie ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach na odcinku od do skrzyżowania z ulicą Młynarskiego wraz ze skrzyżowaniem, do budynku wielorodzinnego Nowomiejska 24.

Ponadto informujemy, iż dotychczas zamknięty odcinek ulicy Nowomiejskiej od budynku wielorodzinnego Nowomiejska 14 do skrzyżowania z ulicą Młynarskiego zostanie oddany do ruchu.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania.