Ogłoszenie

 

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytkowego, położonego na parterze i I piętrze w zabudowie bliźniaczej segmentu I i II, budynku przy ulicy Szkolnej 7 o łącznej powierzchni użytkowej 191,80 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 4,50 zł/m2 netto, wadium 1 274,00 zł.

Lokal będzie przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym z przeznaczeniem na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania z dostępem dla osób niepełnosprawnych.

Przetarg odbędzie się w dniu 6.10.2015 r. (wtorek) w siedzibie ZBM – ul. Wigierska 32, pokój nr 18, o godz. 10.00.

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy najmu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój nr 2 i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 52 lub 58.

Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

284/2015