Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r., poz. 782, 985) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul.A.Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 23 lipca 2015 r. do 13 sierpnia 2015 r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność  Skarbu Państwa, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze  na okres do 3 lat w drodze przetargu  (Zarządzenie Nr  295/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia  23 lipca 2015 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w Suwałkach przy ul.Dubowo I.

 

232/2015