Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do 3 lat lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki, położonego w Suwałkach przy ulicy Tadeusza Kościuszki 78 o powierzchni użytkowej 17,12 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu 33,00 zł/m2 netto, wadium 840,00 zł. Lokal położony na parterze, przeznaczony na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.06.2024 r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o. – ul. Wigierska 32, w sali konferencyjnej (poziom – 1).

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy najmu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 52.

Suwałki, 2024-06-10

143/2024