Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do 3 lat lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki, położonych w Suwałkach przy ulicy:

1. Tadeusza Kościuszki 78 o powierzchni użytkowej 17,12 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu 37,00 zł/m2 netto, wadium 940,00 zł. Lokal położony na parterze, przeznaczony na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

2. Ludwika Waryńskiego 11 – lokal położony na parterze o powierzchni użytkowej 40,41 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 14,00 zł/m2 netto, wadium 840,00 zł. Lokal położony na parterze przeznaczony jest na cele handlowe, usługowe, gastronomiczne lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2024 r. (środa) o godz. 1100 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o. – ul. Wigierska 32, w sali konferencyjnej (poziom –1).

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy najmu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 52.

97/2024