Ogłoszenie o wynajmie lokalu użytkowego na okres do 3 lat

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki, położonego w Suwałkach na parterze budynku przy ul. Krótkiej 10 nr 2, 3 i 6 o łącznej powierzchni użytkowej 160,88 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 20,00 zł/m2 netto, wadium 4 800,00 zł.

Lokal przeznaczony jest na cele gastronomiczne, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Lokal jest przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym.

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1,00 zł/m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2023 r. (środa) o godz. 1100 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o. – ul. Wigierska 32, w sali konferencyjnej (poziom – 1).

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy najmu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51 i 52.

256/2023

Top