Ogłoszenie o wynajmie lokalu użytkowego na okres do 3 lat

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki, położonego w Suwałkach przy ulicy Andrzeja Wajdy 3 wraz z bezpłatną obsługą ogólnodostępnych toalet. Lokal położony jest na parterze i przeznaczony na działalność gastronomiczną o łącznej powierzchni użytkowej 47,50 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 2,00 zł/m2 netto, wadium 280,00 zł.

Lokal wraz zapleczem sanitarnym i socjalnym wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wentylację mechaniczną, wywiewną,  klimatyzację oraz instalację ppoż. i alarmową.

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 0,50 zł/m2.

Lokal jest przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym.

Przedmiotem przetargu będzie wysokość miesięcznej stawki czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Koszty eksploatacji i podatek od nieruchomości przyszły najemca ponosi odrębnie i zobowiązany będzie do bezpłatnej obsługi ogólnodostępnych toalet (sprzątanie, zapewnienie środków czystości itp.) znajdujących się w budynku, w tym ich udostępniania również niezależnie od godzin pracy lokalu gastronomicznego oraz poza godzinami pracy Galerii Sztuki Stara Łaźnia.

Przetarg odbędzie się w dniu 7.10.2021 r. (czwartek) o godz. 1200 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o. – ul. Wigierska 32, w sali konferencyjnej (poziom – 1).

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy najmu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój nr 2 w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie nr 87 563 50 51 lub 52.

243/2021

Top