Ogłoszenie

o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat

 

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych, położonych w Suwałkach przy ulicy:

  1. Ludwika Waryńskiego 8 o powierzchni użytkowej 35,90 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 11,80 zł/m2 netto, wadium 626,00 zł.

Lokal położony na parterze, przeznaczony na cele usługowe, handlowe, biurowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralne ogrzewanie.

  1. Tadeusza Kościuszki 76 o pow. użyt. 66,45 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 7,50 zł/m2 netto, wadium 736,00 zł.

Lokal położony na I piętrze, przeznaczony na cele usługowe, handlowe, biurowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

  1. Utrata 1 B o pow. użyt. 26,70 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 9,00 zł/m2 netto, wadium 355,00 zł.

Lokal położony na II piętrze, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych przeznaczony na cele usługowe, handlowe, biurowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

  1. Aleksandra Putry 9 o pow. użyt. 18,66 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 16,00 zł/m2 netto, wadium 441,00 zł.

Lokal położony na I piętrze, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych przeznaczony na cele medyczne, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Przetarg odbędzie się w dniu 6.10.2015 r. (wtorek) w siedzibie ZBM – ul. Wigierska 32, pokój nr 18, o godz. 11.00.

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy najmu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój nr 2 i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 52 lub 58. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

285/2015