Ogłoszenie

o wynajmie lokali użytkowych i garaży na okres do 3 lat

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych, położonych w Suwałkach przy ulicy:

  1. Szkolnej 7 o powierzchni użytkowej 191,80 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu –
    4,50 zł/m2 netto, wadium 1 274,00 zł.

Lokal położony na parterze i I piętrze w zabudowie bliźniaczej segmentu I i II, przeznaczony na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania z dostępem dla osób niepełnosprawnych.

  1. Tadeusza Kościuszki 82:

lokal nr 9 o pow. użyt. 44,04 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 12,00 zł/m2 netto, wadium 781,00 zł,

lokal nr 12 o pow. użyt. 51,85 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 12,00 zł/m2 netto, wadium 919,00 zł,

Lokale położone są na I piętrze, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, przeznaczone na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażone w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Garaż:

  1. Sejneńska o pow. 18,00 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 3,00 zł/m2 netto, wadium 80,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.11.2015 r. (czwartek) w siedzibie ZBM – ul. Wigierska 32, pokój
nr 18, o godz. 1000.

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy najmu i dzierżawy dostępne
są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój nr 2 i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 52 lub 58. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

337/2015