Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny ustny przetarg
na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych i garażu, położonych w Suwałkach przy ulicy:

  1. Tadeusza Kościuszki 78 B o powierzchni użytkowej 31,49 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 15,00 zł/m2 netto, wadium 698,00 zł.

Lokal położony na parterze, przeznaczony na cele usługowe, handlowe, biurowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

  1. Utrata 1 B o pow. użyt. 26,70 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu –
    9,00 zł/m2 netto, wadium 355,00 zł.

Lokal położony na II piętrze, przeznaczony na cele usługowe, handlowe, biurowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

  1. Aleksandra Putry 9 o pow. użyt. 18,66 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 16,00 zł/m2 netto, wadium 441,00 zł.

Lokal położony na I piętrze przeznaczony na cele medyczne, wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

  1. Wincentego Witosa 4 A o pow. użyt. 32,14 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu –
    7,50 zł/m2 netto, wadium 356,00 zł.

Lokal położony na parterze, przeznaczony na cele usługowe, handlowe, biurowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

  1. Gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A:

lokal o powierzchni użytkowej 16,63 m2, położony na parterze – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium  270,00 zł,

lokal o powierzchni użytkowej 17,37 m2, położony na I piętrze – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 283,00 zł,

lokal o powierzchni użytkowej 52,01 m2, położony na I piętrze – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 845,00 zł.

Lokale przeznaczone są na cele usługowe, handlowe, biurowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażone w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania
i ciepłej wody.

Garaż:

  1. Teofila Noniewicza o pow. 18,00 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 3,00 zł/m2 netto, wadium 80,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.08.2015 r. (wtorek) w siedzibie ZBM – ul. Wigierska 32, pokój nr 18, o godz. 1000.

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy najmu i dzierżawy dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój nr 2 i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 52 lub 58. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.