PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 lipca 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 24.07.2015r. do 14.08.2015r.) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 298/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku). Dotyczy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej na rzecz użytkownika wieczystego.

235/2015