OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego u zbiegu ulic Bakałarzewskiej i Grunwaldzkiej w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2018 r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr VI/71/2019 z dnia 27 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego u zbiegu ulic Bakałarzewskiej i Grunwaldzkiej w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu.

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16‑400 Suwałki w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

129/2019

Suwaki

Top